coaching

Coaching

Mijn vorm van coaching wordt ook wel counselling genoemd. Dit is kort gezegd een vorm van psychosociale hulpverlening die is gericht op persoonlijke ontwikkeling en/of het ondersteunen en begeleiden van ongewenste, pijnlijke of ongemakkelijke situaties of ingrijpende gebeurtenissen.

Ik zal jou als cliënt helpen inzicht te krijgen in de situatie. Dit alles gebeurt door middel van gesprekken waarbij ik in eerste instantie vooral veel zal luisteren. De speciale manier van communicatie is erop gericht jou zelf te laten ontdekken hoe je je probleem kunt hanteren en, indien mogelijk, oplossen.

Ik werk vanuit een holistische visie: alles is op elkaar betrokken, dus ook lichaam en geest en deze beïnvloeden elkaar.

Omdat geen mens hetzelfde is ga ik altijd uit van de mogelijkheden en omstandigheden van jou als uniek persoon. Je gaat samen met mij ontdekken:

– hoe je jouw leven graag anders in zou willen richten,
– wat nodig is om tot veranderingen te komen en
– hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Counselling kenmerkt zich door oplossingsgerichtheid. Samen werken we toe naar je einddoel: het oplossen of hanteerbaar maken van je probleem. Hier is voor jouzelf een grote rol weggelegd, jouw motivatie en inzet zijn mede bepalend voor het succes.

Counselling is een individuele vorm van hulpverlening en dat betekent dat het aantal sessies per persoon verschillend kan zijn waarbij ook de hulpvraag bepalend is

Een aantal veel voorkomende klachten kunnen wijzen op langdurige stress, bijvoorbeeld concentratieklachten, terugkerende hoofdpijn, hyperventilatie, slapeloosheid, gejaagdheid, prikkelbaarheid, onverklaarbare huilbuien en het onvermogen te ontspannen.

Met klachten is het altijd goed ook de huisarts te bezoeken want het kan zijn dat de symptomen het gevolg zijn van ziekte die door een arts behandeld moet worden.

Is dit niet het geval dan vertellen deze symptomen dat je uit balans bent, dat je lichamelijk reageert op de psychische stress. Dat is niet zo vreemd want lichaam en geest horen bij elkaar en zijn op elkaar betrokken. Je lichaam maakt je zo duidelijk dat er iets niet in orde is.