Privacy

In het kader van de nieuwe wet op de privacy, ingaande 25 mei 2018, legt Barn Counselling onderstaande privacyverklaring af. De website van Barn Counselling is beveiligd met een SSL certificaat.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Barn Counselling kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Barn Counselling, en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Barn Counselling verstrekt. Barn Counselling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam                                                                                                                                              – uw adresgegevens                                                                                                                                                          – uw telefoonnummer                                                                                                                                                      – uw e-mailadres                                                                                                                                                                – uw IP-adres

Waarom Barn Counselling gegevens nodig heeft

Barn Counselling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Barn Counselling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit counsellinggesprekken.

Hoelang en hoe Barn Counselling gegevens bewaart

Barn Counselling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien er een overeenkomst wordt gesloten voor een counsellingtraject maakt Barn Counselling voor eigen gebruik sessieverslagen. Deze worden opgeslagen op een externe geheugendrager die in een met een sleutel afgesloten kast wordt bewaard. Van deze kast heeft alleen Barn Counselling de sleutel.

Na beëindiging van het counsellingtraject worden de sessieverslagen nog vijf jaar bewaard.

Facturen en/of andere correspondentie met NAW gegevens worden in bovenvermelde kast bewaard volgens de regels van de belastingdienst en daarna vernietigd. Voor zover deze correspondentie ook digitaal is aangemaakt, is deze beveiligd met een wachtwoord.

Delen met anderen

Barn Counselling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sessieverslagen blijven uw eigendom en zullen alleen met uw toestemming of op uw verzoek met derden worden gedeeld, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting. Hiervoor verwijst Barn Counselling naar de Ethische Code volgens welke zij haar werkzaamheden verricht. Deze Ethische Code is desgewenst per e-mail op te vragen.

In kaart brengen website- en Facebookpaginabezoek

Op de website van Barn Counselling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Barn Counselling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Voor de Facebook pagina van Barn Counselling gelden de privacyregels van Facebook. Zie hiervoor deze link https://www.facebook.com/policy.

Google Analytics

Barn Counselling maakt af en toe gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekwoorden van Barn Counselling bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Zie hiervoor deze link https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Barn Counselling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Barn Counselling heeft hier geen invloed op.

Barn Counselling heeft Google geen toestemming gegeven om via Barn Counselling verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@barncounselling.nl. Barn Counselling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Barn Counselling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De website van Barn Counselling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (u ziet dit aan een ‘slotje’ voor de domeinnaam in de adresbalk) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Barn Counselling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Barn Counselling via info@barncounselling.nl.

https://www.barncounselling.nl is een website van Barn Counselling.

Barn Counselling is als volgt te bereiken:

Postadres: Barn Counselling, Zwanenbloem 4, 8043 NE Zwolle                                                      Vestigingsadres: Zwanenbloem 4, 8043 NE Zwolle                                                                    Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58193936                                    Telefoon: 0626376593                                                                                                                                                    E-mailadres: info@barncounselling.nl